Kategorie
 • Cena
 • Výrobce
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Barva
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Velikost
 • Pohlaví
  0
  0
  0
  0
 • Druh oblečení

Reklamace

Reklamační řád:

Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Postup při zjištění mechanického poškození při převzetí zásilky od přepravce viz níže ,,Reklamační rád“.

Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen ,,občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem.

Záruka

Dle zákona je poskytována na všechny výrobky záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, od převzetí zboží.Není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Jeli zboží vyměněno, je poskytnuta nová záruka. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným, nebo násilným zacházením s výrobky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené běžným používáním výrobku, opotřebením a chybnou manipulací, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi ( např.živelné události ).

Reklamace mechanického poškození při převzetí zásilky

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V případě, že je zásilka poškozena, je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě, nebo zásilku odmítnout. V případě mechanického poškození výrobku v neporušeném obalu, nebo zjištění vady výrobku v záruční době je nutné ( nejlépe hned) nahlásit prodávajícímu telefonicky +420 603 469 501, písemně , emailem na adresu p.kramule@seznam.cz . Reklamovaný výrobek zaslat spolu s dokumentem prokazujícím zakoupení zboží, nebo jeho kopií na adresu: Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice 148 00.  Na dokument prokazující zakoupení zboží, nebo reklamační list je dále nutné uvést datum nákupu, důvod reklamace, popis vady, požadovaný způsob řešení reklamace. Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, v tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit, nebo požadovat výměnu výrobku.

Reklamační protokol

Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy kupujícímu uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Kupující si tato potvrzení uchová po dobu platnosti záruky.

Reklamace a výměnu zboží uplatňujte na adrese:

Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice 148 00