Kategorie
 • Cena
 • Výrobce
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Barva
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • Velikost
 • Pohlaví
  0
  0
  0
  0
 • Druh oblečení

Obchodní podmínky

                                                                 Obchodní podmínky

jehož provozovatelem je Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice,  15000, IČO: 15066304

tel. ( na provozovatele) +420 603 469 501, email p.kramule@seznam.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky  ( dále jen ,,obchodní podmínky“)  upravují  vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran, prodávajícího a jiné fyzické osoby  ( dále jen ,,kupujícího“), na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva“)

prostřednictvím internetového obchodu www.cfp.cz

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy . Kupní smlouva a obchodní podmínky  jsou vyhotoveny  v českém jazyce, kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Prodávající může znění obchodních  podmínek měnit či doplňovat, tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet – objednávání zboží

2.1 Na základě registrace na webové stránce  www.cfp.cz může kupující objednávat zboží  přes uživatelský účet.

2.2 Uvedené údaje,  v uživatelském účtu kupujícího, jsou prodávajícím považovány za pravdivé. Při změně údajů je kupující povinen tyto změny aktualizovat.

2.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu,  včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující zachová mlčenlivost k informacím do jeho uživatelského účtu a nepředává využití svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může uživatelský účet zrušit v případě, že kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 1 rok, nebo kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně porušení obchodních podmínek prodávajícího.

2.6 Pokud je prováděna údržba internetového obchodu www.cfp.cz  , kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný.

2.7 Objednávat zboží  ( pouze v rámci České Republiky ) lze i bez registrace přímo z webového rozhraní, dále telefonicky:  +420 603 469 501, nebo emailem:  p.kramule@seznam.cz

3. Kupní smlouva

3.1 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.  Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3.2 Pro objednání zboží  vyplní kupující objednávkový formulář  který obsahuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží  a informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále jen ,,objednávka“)

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu,  je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky prodávajícímu jsou považovány údaje v objednávce  za správné. Prodávající potvrdí elektronickou poštou kupujícímu, že objednávku přijal. Tímto vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( hlavně množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu ) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky ( elektronickou poštou, nebo telefonicky )

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu ( např. internetové připojení, telefonní hovory )  si hradí kupující sám ( tyto náklady se neliší od základní sazby )

3.6 Prodávající může zrušit objednávku, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případě, že zboží se již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,  zboží  na dobírku lze uhradit i platební kartou řidiči expresní zásilkové služby PPL

b) bezhotovostně převodem na náš účet ( údaje odešleme při potvrzení objednávky )

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu nebo jinou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti ( platba na dobírku ) je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dnů uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

4.6 Prodávající je oprávněn, v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ( čl 3.4 ) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Všechny ceny produktů a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty ( DPH ). Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání, nebo do vyprodání zásob.

4.9 Podrobný způsob platby ( dopravné ) naleznete na:  

http://www.cfp.cz/doprava

4.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího a o zboží které podléhá rychlé zkáze.

5.2 Pokud se nejedná o případ čl 5.1 má kupující v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář  ( ale není to podmínka) poskytovaný prodávajícím, jenž je zaslán při potvrzení objednávky v příloze elektronické pošty. V jiném případě kupující kontaktuje prodávajícího ( nejlépe písemně ), že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

5.4 Odstoupením od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14ti dnů ( čl. 5.2 ) nese kupující náklady spojené s vrácením zboží. Zboží odešle kupující prodávajícímu nepoužité  v obalu (nejlépe s visačkami) ve kterém zboží obdržel na adresu:

Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice 148 00. Zboží zasílejte pouze běžnou poštovní cestou ( ne doporučeně, nebo dobírkou - nebude přijato).

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu peníze do 14 dnů na účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dříve než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží odeslal.

5.6 Nárok na úhradu vzniklé škody na zboží je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Při vrácení peněz za dopravné má kupující nárok na vrácení za dopravné pouze ve výši obchodníkem nejlevnější nabízené dopravy ( 69 Kč ) . Platí pouze v případě, že kupující musel dopravné hradit , neplatí, pokud měl kupující objednávku nad 500 Kč a dopravné hradit nemusel! Při dobírce tzv. doběrečné ( 39 Kč) nevracíme.

5.8 Je-li se zbožím poskytnut dárek je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena rozvazovací podmínkou, dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Zboží zasíláme prostřednictvím expresní zásilkové společnosti PPL a České pošty a to pouze v rámci České Republiky. 

6.2 Dodací lhůta je 1-3 dny u PPL a 2-4 dny u České pošty ( obojí v pracovní dny nebo viz čl. 6.4 ), v případě, že dodací lhůtu nebude možné dodržet bude kupující informován formou elektronické pošty nebo telefonicky.

6.3 Dodací lhůta začíná běžet u platby na dobírku okamžikem objednání zboží ( v pracovní dny ). U platby převodem na účet je začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího ( v pracovní dny )

6.4 Doručení zboží proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby ( pokud se kupující nedohodne např.  na večerním , nebo jiném termínu, dodání  s řidičem přepravní společnosti PPL a České pošty) na adresu uvedenou v objednávce.

6.5 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít při dodání.

6.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí má vlastnosti které si strany ujednaly ( jakost, popis zboží odpovídá povaze nabízeného zboží, účel ke kterému se zboží používá, odpovídající množství )

7.2 Ustanovení uvedená v čl.7.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení , kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy zboží.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání.

7.4 Další práva a povinnosti upravuje reklamační řád prodávajícího zde odkaz:

http://www.cfp.cz/reklamace

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 SB., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracování těchto svých osobních údajů : jméno, příjmení, adresa bydliště, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále jen ,, osobní údaje“) po dobu nezbytně nutnou (po dobu 5-ti let od ukončení smluvního vztahu ) v elektronické nebo tištěné podobě.

8.3 Kupující souhlasí se zpracování osobních údajů - pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu, a dále souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, nebo je přímo aktualizovat na svém zákaznickém účtu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o. pro zasílání hodnotícího dotazníku v rámci ,,Ověřeno zákazníky“, nebudou osobní údaje kupujícího předány prodávajícím třetím osobám bez jeho souhlasu.

8.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7 Provozovatel internetového obchodu www.cfp.cz prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s legislativou EU - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR)

8.8 Podmínky ochrany osobních údajů a prohlášení o ochraně osobních údajů, práva kupujícího, prohlášení o ochraně osobních údajů a závěrečná ustanovení:

Podmínky ochrany osobních údajů

• Správcem osobních údajů o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů je - Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice

email: obchod@cfp.cz, tel: +420 603 469 501

• Správce zpracovává osobní údaje, kontaktní údaje, které mu kupující poskytl, nebo které získal na základě plnění objednávky, osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

• Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a plnit

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

• Osobními údaji se rozumí veškeré informace pro realizaci obchodní transakce jako jsou  - jméno, příjmení , př. jméno firmy, adresa fakturační či dodací, telefonický a emailový kontakt, bankovní údaje v souvislosti s uzavřením

kupní smlouvy prostřednictvím objednávky v e-shopu - bezhotovostní převod, stejně tak odstoupení od kupní smlouvy - vrácení peněz zpět na účet kupujícímu

• Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem, účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem.

• Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajícího ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů ( po dobu 5-ti let od ukončení smluvního vztahu ), po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce údaje vymaže

Práva kupujícího

• Dle stanovených podmínek v GDPR má kupující právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popř. omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně, nebo elektronicky na adresu nebo email správce, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se kupující domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

• Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových i listinných úložišť, správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené

Závěrečná ustanovení

• Odesláním objednávky  - zaškrtnutím políčka na objednávkovém formuláři  ( souhlas s obchodními podmínkami) kupující potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že jim v celém rozsahu rozumí

• Správce má právo tyto podmínky změnit, novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a odešle novou verzi podmínek na emailovou adresu kupujícího, kterou mu kupující poskytl

 

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Po uskutečnění objednávky bude předán email kupujícího společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o. pro zasílání hodnotícího dotazníku v rámci ,,Ověřeno zákazníky“ na uvedenou emailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu produktů a služeb, komunikaci obchodu apod.

9.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Výměna zboží

10.1 Zboží z našeho e-shopu lze vyměnit za jiné velikosti ( pokud jsou v nabídce našeho e-shopu), nebo za jiné zboží z naší nabídky. V tomto případě kupující pošle na své náklady zboží nepoužité a v originálním balení tak jak jej zakoupil, spolu s písemným vyjádřením za co chce zboží vyměnit, zpět na adresu: Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice 148 00

10.2 Při výměně zboží bude účtováno 99 Kč za dopravné, nebo 69 Kč za dopravné při převodem přes účet.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran a mimosoudní vyřizování stížností

11.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení paragrafu 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně dle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České Republiky.

11.4 Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit i mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například:

a)  Česká obchodní inspekce odkaz  zde na internetové adrese:  http://www.coi.cz/

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

b) nebo spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy :

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

11.5 Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu vyřizování stížností kupujícího, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na emailové adrese:  p.kramule@seznam.cz  pro vyřešení nastalé situace. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad kontrolou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Zákon o ochraně spotřebitele nad dodržováním zákona vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

11. 7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu paragrafu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.cfp.cz

12.2 Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.

12.3 Tyto obchodní podmínky a stejně tak vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jsou odesílány společně kupujícímu při potvrzení objednávky prodávajícím a jsou součástí přílohy elektronické pošty.

12.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

12.5 Kontaktní údaje prodávajícího, řešení objednávek, reklamace apod. uplatňujte na :

 Petr Kramule, K Verneráku 1434/19a, Praha 4 - Kunratice 148 00,  p.kramule@seznam.cz, telefon: +420 603 469 501

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26. 1 2024

 

ke stažení zde:   Obchodní podmínky   ,  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy